Border 065

Ledig produsentstilling i Jo Strømgren Kompani!

Vi er på jakt etter en ny produsent. Liker du varierte og spennende arbeidsoppgaver, og tiltrekkes av muligheten til å få reise verden rundt? Da er dette jobben for deg!

Jo Strømgren Kompani (JSK) er et danse- og teaterkompani med base i Oslo. Kompaniet produserer flere forestillinger årlig, og har en utstrakt turnévirksomhet i Norge og utlandet. JSK ledes av kunstnerisk leder Jo Strømgren og en administrasjon bestående av daglig leder og to produsenter. Vår hverdag kjennetegnes av høy aktivitet og et godt og fleksibelt arbeidsmiljø. Mer info på www.jskompani.no

Stillingen:

Stillingen er et engasjement i 50% med mulighet for utvidelse.
Ønsket oppstart: omgående.

Produsentens arbeidsoppgaver vil omfatte prosjektlederansvar for små eller større prosjekter, samt oppgaver knyttet til kompaniets daglige drift. Med prosjekter menes her gjestespill/turneer, nye produksjoner, gjenopptagelser, prøveperioder med mer.

Arbeidsoppgavene består blant annet av:
· Daglig oppfølging av økonomi.
· Turné og – produksjonsplanlegging.
· Prosjektstøttesøknader og rapportering.

Kvalifikasjoner:
Vi søker etter en ryddig og omgjengelig person som evner å jobbe effektivt, grundig og selvstendig med så vel egne prosjekter som forefallende rutinearbeid.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper er:

· Praktisk bakgrunn fra teater- og/eller danseproduksjon, fortrinnsvis med arbeidserfaring som produsent, inspisient, turnéleder eller tilsvarende.
· Utdanning på universitets- eller høyskolenivå.
· Kunstnerisk forståelse og interesse.
· Utpreget gode samarbeidsevner, omgjengelighet og sosial teft.
· Svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

Reise- og turnévirksomhet er en del av stillingen, samt at noe kveldsarbeid må påregnes.
Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Søknadsfrist mandag 13.12.2021.
Søknad med CV og referanser sendes på e-post til anne@jskompani.no.
Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Anne Cecilie Bodin Larsen på anne@jskompani.no / tlf: 932 30 796.

(Illustrasjonsbildet hentet fra JSKs forestilling THE BORDER (2015) Foto: Knut Bry)